JEAR_GLASS
Uw snelle iso glasleverancier

Impressum / gegevens

La Paloma B.V.

K.V.K. 08034377

BTW nr. NL 004358302B01

Telefoon 055-3666666   Fax 055-3667736

adres Molenstraat 145,   7321 BD Apeldoorn 

Postadres Molenstraat 145  7321 BD Apeldoorn

E-mail  info@la-paloma.com

Onze personeelsleden hebben een VCA certificaat en  het GBO VAKCERTIFICAAT

Elke ondernemer wil zich onderscheiden en dat kan op verschillende manieren: door een goed product te leveren of een vakkundige service. Maar ook, en vooral, door een excellente kwaliteit. Maar wie garandeert een opdrachtgever dat hij of zij kwaliteit in huis haalt? Kwaliteit is vaak pas zichtbaar nadat het product of dienst geleverd is. Behalve wanneer het bedrijf over een keurmerk beschikt of gecertificeerd is. Dat betekent immers dat aantoonbaar aan bepaalde kwaliteitsnormen is voldaan.

Met dat in het achterhoofd hebben de leden van de Glas Branche Organisatie zich uitgesproken voor het certificeren van glaszetters en monteurs die bij hen in dienst zijn of voor hen werken. We maken ons al jaren sterk voor onze leden en het vak en gaan hiermee een belangrijke kwaliteitsslag maken. Het is dan ook in dit licht dat de certificering een criterium is voor lidmaatschap van GBO en dat het een garantie wordt voor vakmanschap en veilig werken.

Waarom een certificaat?

Er zijn verschillende redenen waarom is gekozen voor certificering. Opdrachtgevers zijn steeds veeleisender en verwachten een constante en aantoonbare kwaliteit. Met het vakcertificaat van de Glas Branche Organisatie wordt ingespeeld op deze ontwikkeling: Onze leden laten zien dat uitsluitend met vakbekwame en opgeleide medewerkers wordt gewerkt. Dat betekent niet alleen dat kwaliteit en efficiency gewaarborgd zijn, maar ook dat er verantwoord en veilig wordt gewerkt en tevens dat eventuele faalkosten tot een minimum beperkt worden. Kortom: zaken waarmee vakmanschap zichtbaar worden gemaakt en GBO-leden zich onderscheiden van hun concurrentie.   

Disclaimer

 

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te  gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de  eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde  bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  5. Toestemming tot het gebruik van het getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.